รับประทานอาหารครบ 5 หมู่
ในสัดส่วนที่เหมาะสมหรือไม่

รับประทานผัก ผลไม้ ที่มีกากใย
อย่างสม่ำเสมอหรือไม่

รับประทานอาหารแช่แข็ง อาหารที่ ผ่านกระบวนการเยอะ ๆ หรืออาหาร จำพวก fast food บ่อยหรือไม่

รับประทานยาปฏิชีวนะ
หรือยาลดกรดบ่อยหรือไม่

คลอดด้วยวิธีใด

ในระหว่างขวบปีแรก
ลูกรับประทานนมอะไร

รับประทานโพรไบโอติก
เพื่อเสริมภูมิคุ้มกันหรือไม่

แข็งแรงมาก !!

สุขภาพช่องท้องดีมาก มีจุลินทรีย์เชื้อดีที่สมดุล แนะนำให้หมั่นดูแลการรับประทานอาหารและการออกกำลังกาย ให้ดีอย่างนี้ต่อไป และอาจเสริมด้วยโพรไบโอติกสายพันธุ์เฉพาะ (L.Reuteri DSM 17938) ในช่วงที่ต้องการการเสริมภูมิคุ้มกัน เป็นพิเศษ

แชร์ผลคะแนน