#โพรไบโอติก #แล็กโทบาซิลลัส #รียูเทอรี DSM17938

คำแนะนำการรับประทาน โพรไบโอติกเพื่อป้องกัน โรคภูมิแพ้จากสมาคม โรคภูมิแพ้นานาชาติ (WAO-World Allergy Organization)โรคภูมิแพ้ เป็นหนึ่งในโรคที่พบได้บ่อยในผู้คนทั่วโลก ในทารกที่ไม่มีประวัติครอบครัวที่เป็นโรคภูมิแพ้จะมีโอกาสเกิดได้ราว 10% แต่หากคนในครอบครัวมีประวัติโรคภูมิแพ้แล้วละก็ จะมีโอกาสเป็นโรคภูมิแพ้เพิ่มขึ้นเป็น 20%-30% เลยทีเดียว

มีการศึกษาทางการแพทย์พบว่าจุลินทรีย์ดีจะสามารถช่วยปรับระบบภูมิคุ้มกัน ลดกระบวนการอักเสบซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดในผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้ และมีผลต่อการลดอาการแพ้ได้

โพรไบโอติก หรือ จุลินทรีย์สุขภาพ คือจุลินทรีย์ที่มีชีวิตซึ่งเมื่อเรารับประทานในขนาดที่เหมาะสมจะส่งผลดีต่อสุขภาพ ทั้งยังสามารถปรับระบบภูมิคุ้มกันของเราให้ดีขึ้น ดังนั้น จึงเริ่มเข้ามามีบทบาทในการป้องกันการเกิดโรคภูมิแพ้ได้

จากการศึกษาทางการแพทย์ซึ่งได้ถูกพิจารณาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญถึงประสิทธิภาพ และความปลอดภัย เพื่อที่จะออกคำแนะนำการรับประทานโพรไบโอติก เพื่อป้องกัน การเกิดโรคภูมิแพ้ สมาคมโรคภูมิแพ้นานาชาติ (WAO-World Allergy Organization) ร่วมกับ McMaster University ได้ออกคำแนะนำเกี่ยวกับการรับประทานโพรไบโอติก เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคภูมิแพ้ดังนี้

เอกสารอ้างอิง:

Fiocchi A, Pawankar R, Cuello-Garcia C, et al. World Allergy Organization-McMaster University Guidelines for Allergic Disease Prevention (GLAD-P): Probiotics. World Allergy Organ J. 2015;8(1):4. Published 2015 Jan 27.