#โพรไบโอติก #แล็กโทบาซิลลัส #รียูเทอรี DSM17938

รู้หรือไม่..อาหารช่วยเสริม ภูมิคุ้มกันได้ ?


ระบบภูมิคุ้มกัน อาหารและจุลินทรีย์สัมพันธ์กันเป็นอย่างมาก จุลินทรีย์ที่เราได้ รับจากอาหารจะช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันของเราให้แข็งแรงขึ้นได้ซึ่งการรับประทานอาหารให้เหมาะสม สมดุล จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ๆ การรับประทานอาหารที่เกินพอดี การรับประทานอาหารที่ผ่านกระบวนการเยอะ ๆ อาทิ อาหารแช่แข็ง อาหารที่มีไขมัน หรือน้ำตาลสูง จะส่งผลให้เกิดกระบวนการอักเสบเรื้อรังซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพของเรา นอกจากนี้ยังพบอีกว่า การรับประทานอาหารที่มีแคลอรี่สูง เช่น พวกไขมันสูง น้ำตาลสูง แต่ผลไม้และผักที่น้อย ทำให้เพิ่มอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรค เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน และมะเร็ง ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตในกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง


“ปัจจุบันพบ คนเป็นโรคอ้วนเพิ่มขึ้น 3 เท่าเมื่อเทียบกับ 40 ปีที่แล้ว”

“การศึกษาในหนูทดลอง ด้วยการให้หนูกินไขมันสูง ๆ เป็นเวลานาน พบว่านอกจากจะเป็นโรคอ้วนแล้ว ภูมิคุ้มกันยังลดลงอย่างมาก และเกิดกระบวนการอักเสบที่รุนแรง รวมทั้งโรคเบาหวานในทางตรงกันข้าม ในประเทศที่ยากจนผู้คนขาดสารอาหาร มีการศึกษาพบว่าส่งกระทบโดยตรงต่อระบบภูมิคุ้มกันที่ต่ำ และจุลินทรีย์ก็เสียสมดุลเป็นอย่างมากซึ่งก่อให้เกิด การอักเสบในระบบทางเดินอาหาร ดังนั้น เราจะเห็นว่า อาหารที่เหมาะสมและจุลินทรีย์สุขภาพ ส่งผลโดยตรงต่อระบบภูมิคุ้มกัน ทำให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้น และภูมิคุ้มกันที่ดี และนี่เป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยป้องกันโรคติดเชื้อได้เป็นอย่างดีหนึ่งในวิธีเสริมจุลินทรีย์ดีที่มีการแนะนำคือ การรับประทานโพรไบโอติก หรือที่เรารู้จักกันในนาม จุลินทรีย์สุขภาพ แต่การเลือกชนิด สายพันธุ์ เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะแต่ละสายพันธุ์ออกฤทธิ์ไม่เหมือนกัน ดังนั้น แนะนำให้พิจารณาจากคำแนะนำจากสมาคมของแพทย์เพื่อที่เราจะได้เลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสม และทำให้สุขภาพของเราดีขึ้นเอกสารอ้างอิง:

Burr AHP, Bhattacharjee A, Hand TW. Nutritional Modulation of the Microbiome and Immune Response. J Immunol. 2020;205(6):1479-1487.