ทดสอบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง
จากลำไส้ของลูกน้อยได้ที่นี่

#โพรไบโอติก

#แล็กโทบาซิลลัส

สร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกน้อย เพื่อให้พร้อมลุยได้ทุกวัน
เสริมด้วย โพรไบโอติก แล็กโทบาซิลลัส รียูเทอรี DSM17938
(Lactobacillus reuteri DSM17938)

Explore

ภูมิคุ้มกัน 70% เกิดจากลำไส้ที่แข็งแรง โพรไบโอติกสายพันธุ์เฉพาะ แล็กโทบาซิลลัส รียูเทอรี DSM17938 หนึ่งในสายพันธุ์ที่แพทย์แนะนำในการเสริมภูมิคุ้มกันสำหรับเด็ก

คำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ขอคำแนะนำจากเภสัชกร

และหาซื้อโพรไบโอติกได้จากที่ไหน

About us

แหล่งข้อมูล เพื่อการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง ด้วยโพรไบโอติกจุลินทรีย์สุขภาพ ซึ่งแนะนำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และรองรับด้วยข้อมูลการศึกษาทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ที่น่าเชื่อถือ เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงของลูกน้อย เพื่อให้พวกเขาพร้อมในการตะลุยสู่โลกภายนอก เติบโตอย่างแข็งแรงทั้งด้านร่างกาย และสติปัญญา